บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการติดตั้งเตาเผาศพ

       รับออกแบบ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ แบบเตาเดี่ยว และเตาคู่ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และชนิดใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงในการเผา พร้อมงานก่อสร้างอาคารเมรุ – ศาลาอเนกประสงค์ เตาเผาขยะไร้มลพิษ เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ เตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ และรับสร้างเตาเผาอุตสาหกรรม สำหรับงานเผาเซรามิค เตาหลอมโลหะ เตาอบชุบเหล็ก ผลิตเตาอบอุณหภูมิต่ำ โดยมีทีมช่างและวิศวกรให้คำแนะนำและปรึกษา 

บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายเบิร์นเนอร์ ยี้ห้อ ELCO monoblock burner for heating หัวเตาใช้แก๊สและหัวเตาใช้น้ำมันดีเซล มีสต๊อกหัวพ่นไฟ-หัวเผา และมีอะไหล่หัวเผาซึ่งผลิตในประเทศอิตาลี โดยเป็นเทคโนโลยีของประเทศเยอรมัน

งานสร้างเตาเผาศพและงานซ่อมเตาเผาศพ

โทร  081-817-8229, 086-316-857102-900-5524

โดยดำเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนา อย่างมีคุณภาพ และบริการให้ลูกค้าพึ่งพอใจ”

SRIC.

elco

like

มีทีมงาน วิศวกร และทีมช่างที่มีความชำนาญ
ทีมช่างที่มีความชำนาญ พร้อมให้บริการ

warehouse

มีสต็อกอะไหล่อุปกรณ์ พร้อมทั้งดูแลให้บริการ
เพื่อประสิทธิภาพของสินค้าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของเรา

control-system

มีทีมงานตรวจเช็ค และให้บริการหลังการขาย
ตรวจเช็ค ซ่อม และให้บริการหลังการขาย

 

บริการติดตั้งเตาเผาศพ (ปลอดมลพิษ)

มีทีมงานที่มีความชำนาญงาน ด้านการติดตั้ง และบริการให้กับลูกค้า ภายหลังจากการก่อสร้างติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษแล้วเสร็จ ทางบริษัทรับประกันความชำรุดเสียหาย เป็นระยะเวลา 2 ปี เข้าบริการตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน และมีสินค้า อะไหล่พร้อมที่จะดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง แก้ไขงานให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้ได้เชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการของเราได้ตลอด

บริการติดตั้งเตาเผาศพ (ปลอดมลพิษ)
ออกแบบและติดตั้งเตาเผาศพ ไร้มลพิษ

 

การทดสอบคุณภาพ เตาเผาศพไร้มลพิษ

มีการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity) ระหว่างทำการเผาศพโดยมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ 10 ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของ US.EPA

บทความ

หลักเกณฑ์การยกระดับ มาตรฐานเตาเผาศพ

ข้อควรควรปฎิบัติ ในการเผาศพอย่างถูกวิธี

ผลตรวจวัดเตาเผาศพให้ตรงตามมาตรฐาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิตเตาเผาศพ